Direktna komunikacija

Direktna komunikacija je danes nepogrešljiv del integriranih kampanj, sploh tistih, katerih glavni cilj je maksimizacija prodajnih rezultatov. Lahko pa je tudi samostojna veja komunikacije blagovne znamke, ki skrbi za personalizirano izkušnjo uporabnika z blagovno znamko.

Izkustvena komunikacija

  • Izkušnja blagovne znamke
  • Zasnova in upravljanje dogodkov
  • Promocije na prodajnih mestih

Vpletenost uporabnika z blagovno znamko

  • Aktivacija uporabnikov
  • Vpletenost znamke

Vsebinski marketing

  • Zasnova video vsebin
  • Upravljanje družbenih omrežij
  • Vplivneži
  • Direktni marketing
  • Digitalni PR

Pospeševanje prodaje

Direktna komunikacija poskrbi, da je vsebina podana specifičnemu uporabniku v obliki, času in načinu, ki je v kar največji meri prilagojen njemu, njegovim navadam in potrebam. Stopnja prilagojenosti oz. presonalizacije se seveda spreminja glede na izbran medij, vsebina pa je odvisna predvsem od glavnega namena sporočila in podatkov, ki jih imamo o uporabniku. Naš ključni cilj pri tovrstni komunikaciji je tako doseči čimvečjo vpletenost uporabnika z blagovno znamko, vplivati na njegove nakupne odločitve ali podaljšati njegovo zvestobo.

Izkustveni marketing ustvarja unikatno vez z znamko

Pri oblikovanju direktnih komunikacijskih rešitev vzpostavljamo različne stike z uporabniki. Prek izkustvenega marketinga se vzpostavi stik med uporabnikom in znamko kar v živo, lahko pa celoten dialog med uporabnikom in blagovno znamko prenesemo tudi v digitalno okolje ali celo uporabljamo kombinacijo obojega.

Direktna komunikacija prek vsebinskega marketinga

Vsebinski marketing je dober primer komunikacije z uporabnikom v strogo digitalnem okolju. Vsebine so osredotočene na ustvarjanje lastnih digitalnih vsebin, s katerimi blagovna znamka pokaže drugačen obraz uporabniku ter ga ozavešča, nagovarja in spodbuja k nakupu. Za naše naročnike upravljamo vse korake v tem procesu: od izbire primernih kanalov in obliko komunikacije, zasnove nastopa na posameznem mediju ali kanalu, do kreiranja uredniškega tima, ki poskrbi za strategijo nastopa in dinamiko objav, ustvarjanja vseh potrebnih vsebin, vodenja morebitnega sodelovanja z vplivneži in spremljanja doseganja rezultatov.

Kontaktirajte nas