Trajnostna komunikacija

Potrošniki dandanes zahtevajo od znamk, da so odgovorne do okolja, v katerem delujejo. Tako eksterno, na ravni celotne družbe, kot interno, na ravni zaposlenih. Vračanje družbi tako danes ni več privilegij blagovnih znamk, temveč je celo dolžnost, ki dviguje vrednost znamke.

ESG

Družbeno dobro

Strategija sponzorstev

Strategija internega komuniciranja

Znamka delodajalca

Napredna podjetja vedo, da je vrednost podjetja vse bolj povezana z njenimi standardi trajnosti. Zato ESG ni več le novost, temveč je standard, ki postavlja v ospredje tri kriterije (environmental, social, governance), po katerih podjetje ocenjujejo tako potencialni investitorji kot širša javnost.

Na ugled podjetja nedvomno vpliva tudi izbira sponzorstev, ki morajo biti izbrana premišljeno in v skladu z vrednotami blagovne znamke, saj je potrebno najti skupno sinergijo, ki bo znamko okrepila in ne načela njenega podobe.

Interna komunikacija je ključen del trajnostne strategije

Seveda pa je za vsako podjetje ključno ne samo to, kako komunicira eksterno, temveč tudi kako to počne interno. Zaposleni so na koncu dneva lahko največji promotorji znamke. Če jih znamo dobro vključiti v zgodbo podjetja, lahko to odločilno vpliva tudi na njegovo uspešnost, obenem pa privablja nove nadarjene kadre.

Kontaktirajte nas